Τομέας Τροχαίων ατυχημάτων

  • Αστική Ευθύνη.

  • Αποκατάσταση ζημίας.

  • Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

  • Αποζημίωση από θανάτωση (αποζημίωση για ψυχική οδύνη).

  • Αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης οχήματος.

  • Αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης σώματος.

  • Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο..