Τομέας Διοικητικού δικαίου

  • Άσκηση αγωγών και προσφυγών (ΙΚΑ, ΔΟΥ, Δημοτικές διαφορές)

  • Αιτήσεις ακυρώσεων.

  • Αιτήσεις θεραπείας.

  • Υπαλληλικές προσφυγές.

  • Απαλλοτριώσεις.

  • Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.

  • Θέματα αλλοδαπών.