Τομέας Εταιρικού - Εμπορικού Δικαίου

  • Νομική υποστήριξη εταιριών

  • Κεφαλαιούχικες και προσωπικές εταιρίες

  • Σωματεία

  • Δίκαιο αξιογράφων

  • Εμπορική αντιπροσωπία

  • Μεσιτεία

  • Εμπορικές συμβάσεις

  • Τραπεζικές συμβάσεις