Συνεργάτες

Μίχα Γαρυφαλλιά

Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Γλώσσα: Αγγλική.
Ενασχόληση:
Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων, Ανώνυμες εταιρίες, Εργατικό δίκαιο, Δίκαιο υγιεινής & ασφάλειας εταιριών, Ιδιωτικές συμβάσεις, Τραπεζικά θέματα - συμβάσεις

Γκαβογιαννάκη Παναγιώτα

Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Γκαβογιαννάκη Παναγιώτα του Ανδρέα πτυχιούχος Νομικής σχολής Α.Π. Θεσσαλονίκης. Γλώσσα: Αγγλική, Γαλλική.
Ενασχόληση: Διαταγές πληρωμής, Προσημειώσεις, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ενοχικές απαιτήσεις, Μεταφράσεις - Επικυρώσεις, Έρευνες στα Υποθηκοφυλάκεια, Υποθέσεις οικογενειακών γαμικών διαφορών.

Παπαγεωργίου Ελένη

Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Πτυχιούχος Νομικής Σχολης Δ.Π. Κομοτηνής. Γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.
Ενασχόληση: Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου πάσης φύσεως, Τραπεζικά θέματα, Διαταγές πληρωμής - ανακοπές, Εμπορικό δίκαιο, Ασφαλιστικά μέτρα Έρευνα σε Υποθηκοφυλάκεια, Κτηματολόγιο, Θέματα Διοικητικού δικαίου, Υποθέσεις αλλοδαπών, Κληρονομικό δίκαιο.

Γκικοπούλου Ιωάννα

Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσες: Αγγλική - Γαλλική
Ενασχόληση: Εταιρείες, Σωματεία, Δίκαιο Αξιογράφων, Εμπορική Αντιπροσωπεία, Μεσιτεία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Εμπορικές συμβάσεις, Εργατικό δίκαιο, Συμβάσεις έργου - εντολής, Μισθώσεις, Διαζύγια, Διοικητικο δίκαιο, Υπαλληλικές προσφυγές, Απαλλοτριώσεις, Αγωγές περί μη εκτέλεσης έργου, Κτηματολόγιο